További információra van szüksége? Lépjen kapcsolatba velünk!

Logo

Location Címünk

Budapest 1211 Szállító u.6.

phone 06-1-261-29-78
06-1-431-01-19

Hívjon Minket

Minőség- és környezeti politika

Minőség- és környezeti politika

Az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft. önálló jogi személyiségű, környezetvédelmi mérésekkel, validálással, műszer kalibrálással és biológiai monitoring vizsgálatokkal foglalkozó gazdasági társaság.

AZ EUROFINS KVI-PLUSZ Kft. egyszemélyi felelős vezetőjeként elkötelezett vagyok amellett, és felelősséggel tartozom azért, hogy az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft. vizsgáló laboratóriumi tevékenysége folyamatosan megfeleljen az MSZ EN ISO 9001:2015 továbbá MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok előírásainak. Ennek érdekében kötelezettséget vállalok, hogy biztosítom a szabványok előírásainak megfelelő személyi és tárgyi feltételeket, a minőségi munkavégzés feltételeit, külön hangsúlyozva elkötelezettségemet a jó szakmai gyakorlat, az ügyfelek kiszolgálása, valamint a minőségirányítási rendszernek, a vizsgálatok minőségének, a műszaki háttérnek és a személyzet felkészültségének folyamatos fejlesztése mellett.

Kijelentem, hogy az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft tevékenysége független és pártatlan a gyártóktól, a forgalmazóktól, valamint - jelen Integrált Kézikönyvben felsorolt tevékenységek tekintetében - a hatósági intézményektől. Kijelentem, hogy az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft nem vesz részt olyan tevékenységben, amely a bizalmat veszélyeztethetné ítéletei függetlenségében és feddhetetlenségében, személyzete minden olyan illetéktelen kereskedelmi, pénzügyi és más nyomástól mentes, amely befolyásolhatná műszaki ítéletét.

A munkafolyamatok szabályozásával el kívánom érni, hogy az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft. munkája során kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek - a minőségirányítási követelmények következetes betartása mellett - egyszerre legyenek teljes körűek, egyértelműek és tárgyilagosak, valamint - bízva az ismétlődő együttműködésben - maradéktalanul teljesítsék a megrendelők elvárását.

Ennek érdekében elkötelezett vagyok, és biztosítom a személyzet elkötelezettségét:

 • megrendelők bizalmas információinak védelmére, beleértve mindazon eljárást, amely az adatok tárolásával és az eredmények átadásával kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy elektronikus módon, vagy papíron rögzítettek-e;
 • szolgáltatások és szállítások megrendelésének (beszállítók alkalmazásának) gondos szabályozására;
 • megrendelői panaszok megoldására, a vevői vélemények figyelembe vételére;
 • nem megfelelő vizsgálatok kezelésére, megelőző és helyesbítő tevékenység végzésére;
 • minőségügyi és műszaki feljegyzések áttekinthető és nyomon követhető kezelésére;
 • belső auditok végzésére;
 • a laboratórium részvételére összehasonlító méréseken, körvizsgálatokon;
 • képzési szükségletek megállapítására és a képzés ellátására; és nem utolsó sorban a
 • felkészültségbe, pártatlanságba és a működési feddhetetlenségbe vetett bizalom csökkenésének elkerülésére,
 • a megfelelő környezeti feltételek biztosítására, folyamatos fejlesztésére,
 • a munkavégzés során kiemelt figyelmet szentelünk tevékenységünk minden szintjén a környezetvédelemre, a környezeti terhelés csökkentésére.

 

Az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft. minőség-és környezetirányítási (MKR) vezetője felel a minőség-és környezetirányítási követelmények mindennapi munkában történő érvényesítéséért és ezek folyamatos tovább fejlesztéséért.

Az EUROFINS KVI-PLUSZ Kft. személyzete tisztában van tevékenységének jelentőségével, ismeri az Integrált Kézikönyv által leírt rendszert, az ahhoz tartozó minőség- és környezeti politikai nyilatkozat és az eljárások tartalmát, továbbá elkötelezett abban, hogy mindennapi munkájában alkalmazza azokat.

 

Budapest, 2021.12.14.

Brandusené Radvánszky Katalin 

ügyvezető