További információra van szüksége? Lépjen kapcsolatba velünk!

Logo

Location Címünk

Budapest 1211 Szállító u.6.

phone 06-1-261-29-78
06-1-431-01-19

Hívjon Minket

Komposztok, nyers és kirothasztott iszapok vizsgálata

Komposztok, nyers és kirothasztott iszapok vizsgálata

A KVI-PLUSZ Kft. Vizsgálólaboratóriuma széles körben akkreditált komposztok és iszapok mintavételére és vizsgálatára.

Komposzt és iszap vízvizsgálataink többek között, a teljesség igénye nélkül kiterjednek az alábbiakra:

 • Kommunális és nem kommunális eredetű szennyvíziszapok, mederüledékek és komposztok mintavétele.

 • Iszapok és komposztok mezőgazdasági célú felhasználáshoz, szántóföldi kihelyezéshez szükséges vizsgálatai.

 • Iszapok és komposztok hulladéklerakóban történő ártalmatlanításához szükséges vizsgálatok, alapjellemzések elkészítése.

 • Iszapok termikus hasznosításához szükséges vizsgálatok, fűtőérték meghatározása.

 • Tavak, folyók, patakok mederüledékének vizsgálata.

 • Szervetlen és szerves analitikai vizsgálatok.

 • Bakteriológiai jellemzők vizsgálata.

 • Komposztok érettségének vizsgálata légzési intenzitás (statikus és dinamikus) és önhevülési teszt módszerekkel.

Kapcsolódó jogszabályok:

 • 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról

 • 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

 • 50/2001 (IV.3.) Kormányrendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

 • 36/2006 (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról